CAF i Norge

CAF står som tilbyder på en større leveranse av jernbanemateriell til selskapet Norske tog, som er et statlig selskap under samferdselsdepartementet. De ulike jernbaneselskapene som opererer i Norge henvender seg dit når de trenger nye togsett og Norske tog fungerer som en pool. Denne store leveransen skal avgjøres i januar 2021.

CAF har allerede fått bestilling på nye togsett til Flytoget. Avtalen ble inngått i 2015, og omfatter åtte nye togsett. Materiellet er allerede levert. Det er opsjon på ytterligere leveranse.

CAF har kjøpt opp Euromaint. Dette er et selskap som tilbyr vedlikehold av togmateriell og som er godt etablert for det skandinaviske markedet.

Euromaint har vunnet oppdraget med vedlikehold av togene til VY som skal gå på Bergensbanen. Avtalen beløper seg til 100 millioner euro totalt, og løper over 9 år. Vedlikeholdsbasen er i Bergen og stilles til disposisjon, og de ansatte blir virksomhetsoverdratt.

CAF står for leveransen av nye trikker til Sporveien i Oslo. Avtalen omfatter 87 trikker ferdig levert i 2024, til en verdi av 4,1 milliarder kroner og med opsjon på kjøp av ytterligere 60 trikker. Ingen serviceavtale er inkludert. Kjøp av deler og utstyr til planlagt vedlikehold kommer i tillegg.

Uttalelse fra Oslo Sporveiers Arbeiderforening mars 2020

Norske investeringer i CAF

Norges Bank/Statens Pensjonsfond Utland har investert drøyt 317 millioner kroner i CAF, og nesten 19 millioner kroner i den israelske
samarbeidspartneren Shapir Engineering and Industry Ltd (tall fra september 2020). Shapir står på FNs liste over firmaer med lovstridig virksomhet i okkuperte palestinske områder.