Faglig studietur 19. – 27. oktober 2024

Meld deg på faglig studietur lørdag 19. til søndag 27. oktober 2024

Hvis du også er nysgjerrig på hva ett år med Gaza-krig, folkemord og etnisk rensing har resultert i –
– Hva har endra seg på Vestbredden siden 7. oktober?
– Hvordan henger Gaza og Vestbredden sammen?

– Hva skjer med alle kjennetegna til okkupasjonen – kolonier, settlere, murer, flyktningeleire, militære sjekkpunkter, reiserestriksjoner…
– Foregår det etnisk rensing – er Nakba 2 underveis?

– Hvordan drive faglig kamp under sånne betingelser?
– Hva med folkelig motstand?

Hva mener palestinerne om framtida?
Hva mener de er løsningen?
Gjennom møter med motstandsbevegelsen, de politiske partiene og fagbevegelsen, og ikke minst med vanlige folk, vil vi forsøke å finne ut hvordan Palestinerne oppfatter konflikten.

Er det kamp? Er det motstand? Er det håp?

Bli med Palestinakomiteens
Faglige Utvalg på en spennende reise!

Prisen vil ligge på et sted mellom kr 30 – 35 000. Nøyaktig pris er vanskelig å fastslå så tidlig. Vårt anslag på flypris er 7 300, og prisene på transport og opphold på Vestbredden er avhengig av hvilket program vi greier å lage, hvor vi kan reise internt og hvor vi kan få hotell. Dette er det for tidlig å si noe om, men vi starter nå på planlegginga.

Er det ikke farlig å reise til Palestina nå?
I Faglig utvalg har vi en tommelfingerregel: Hvis reiseoperatøren vår i Palestina sier at det er greit å komme, så drar vi. Vi vet at de passer på oss som om vi var nærmeste familie.
Men vi forholder oss også til Utenriksdepartementet (UD). UD oppretter reiseråd hvis uroligheter gjør at norske borgere bør vurdere om de vil reise til stedet eller oppholde seg der.

UDs reiseråd for Palestina (mars 2024)
Her fraråder UD reiser til Nablus og Jenin, som er brennpunkter på Vestbredden. Vi tolker reiseråda som «greit å reise til resten av Vestbredden». Det innebærer at vi sannsynligvis kommer til å dra til Jerusalem, Ramallah, Bethlehem og kanskje Jeriko. Vi registrerer oss også alltid på UDs reiseregistrering før vi drar og melder alltid fra til Det norske representasjonskontoret på Vestbredden når vi kommer.

Vi har reservert 10 flybilletter, og Lufthansa har satt en frist for kjøp til 15. august. Da vil vi ta stilling til om vi avlyser turen på grunn av sikkerhetssituasjonen eller ikke.
Det er også den datoen vi setter frist for bindende påmelding til turen.

Din private reiseforsikring vil ikke gjelde på denne turen. Alle deltakere er forsikra gjennom Palestinakomiteens reiseforsikring. Betingelsene her kommer vi tilbake til.

Om programmet

Vi skreddersyr turene, så programmet endrer seg fra gang til gang. Dette blir spesielt viktig hvor vi ser hvordan settler-kolonialismen utvikler seg «as we speak». Derfor kommer vi ikke med noe eksakt program nå. Vi har satt i gang en dynamisk prosess med vår palestinske turoperatør, og i fellesskap vil vi lage et optimalt program ut fra hva som er mulig.
Mer informasjon kommer underveis.

Dette er aktuelle temaer:
– Palestinsk sumud, gjenstridighet. Støtt kampen, ikke lidelsen.
– Møte med folkelig motstand
– Den politiske situasjonen i konfliktområdet og i Midtøsten.
– Møter med arbeidsfolk, deres arbeidsmuligheter og arbeidsbetingelser, også dem som reiser på jobb i Israel, okkupasjonens politiske økonomi.
– Møter med fagforeninger

Varemerket for turen er møter med flest mulig vanlige palestinere, arbeidere, kvinner, aktivister, for å høre dem fortelle om arbeidsliv og penger å leve for, hvilke jobber er det mulig å få, besøke arbeidsplasser, kampen for sosiale sikkerhetsnett. Om reisehindringer, sjekkpunkter og israelske soldater. Om nedverdigelse, ydmykelse og trakassering. Om fengsling og arrestasjoner. Vi vil prøve å organisere disse møtene slik at vi kan diskutere med palestinerne, og gjennom samtaler utveksle ideer og informasjon, som likeverdige.

– Sist, men ikke minst: Møte med palestinere som ikke gir seg men som har bestemt seg for å bli værende samme hva som skjer, i samsvar med slagordet vårt:

Solidaritet er å støtte kampen – ikke lidelsen

Siden FUs første studietur i 2007 har vi arrangert 40 turer som vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på
– Vi har vært i øst, vest, sør og nord
– Vi har gjennom disse åra bygd opp godt kjennskap til området og konflikten, og fått mye kunnskap om de forskjellige sidene ved konflikten og okkupasjonen, om faglig kamp og motstand
– Vi har gode kontakter i faglige organisasjoner, menneskeretts-organisasjoner og andre, og kjenner mange viktige og spennende folk

Gjennom en rekke feltbesøk, møter og turer vil programmet få fram det særegne ved Israels apartheid-politikk overfor palestinerne. I tillegg vil det vise hvordan «moderne» markedsliberalisme marsjerer fram i det palestinske samfunnet. Her – som hos oss i de rike landa i Vesten – har privatisering, nedbygging av pensjoner, synkende lønninger – og følgesvennen korrupsjon – gjort sitt inntog. Det er ikke vanskelig å kjenne seg igjen.

Har du lyst? Er du nysgjerrig? Har du spørsmål?
Meld deg på!

Kontakt: Kjersti Nordby kjer-n@online.no – 99 57 98 18