Boikott Israel – LO må bryte med Histadrut

Palestinakomiteens Faglige Utvalg har som mål at fagbevegelsen vedtar å bryte sin offisielle forbindelse med Histadrut på neste LO-kongress. Vi mener at tida er inne for skarpere lut for å stoppe Israels brutale framferd overfor palestinerne. Vi mener at boikott av alle slag må være et virkemiddel som må tas i bruk av stadig flere for å legge press på Israel. De må forstå at de ikke kan holde på som de gjør med å skape nye fakta på bakken hver dag. Norge og verdenssamfunnet kan ikke lenger tillate at Israel stiller seg over internasjonal lov. Det er på høy tid at det legges press på Israel gjennom konkrete sanksjoner. Hvis LO vedtar et brudd med Histadrut, er det en del av en større boikott-kampanje.For å få dette til håper vi at lokale medlemmer og tillitsvalgte reiser forslag i sine klubber og foreninger.

Kampanjen er internasjonal, med utspring i BDS-bevegelsen i Palestina. Den palestinske BDS-bevegelsen oppfordrer den internasjonale fagbevegelsen til å bryte med Histadrut. BDS (Boycott-Divestment-Sanctions)-bevegelsen er en samling av over 170 palestinske partier og organisasjoner som blei danna i 2005.

Histadrut våren 2017

Rapport fra factfinding mission i Histadrut-land – eller Palestine 48 – 11. – 16. februar 2017
Om palestinsk/arabisk fagbevegelse og faglig kamp i Israel, om palestinernes levekår og om den palestinske opposisjonen og den antisionisiske fløya innad i Histadrut.

Forhåndsomtale

I februar 2017 skal deltakere fra Palkoms Faglige Utvalg og en del tillitsvalgte reise på en fact-finding mission til det såkalte 48-området i Israel. Det er et område befolka av palestinere som ble boende etter opprettelsen av Israel i 1948. Området kalles også for The Triangle, og er foreslått av Israel som bytteobjekt (land swap) med de palestinske myndighetene til gjengjeld for koloniene på Vestbredden når Israel skal etablere sin jødiske stat. Målet med turen er å finne ut mer om Histadruts rolle som fagbevegelse, med tanke på palestinske arbeidere i Israel, og spesielt den manglende innsatsen de legger for dagen for palestinere som daglig krysser «the green line» fra Vestbredden for å tilfredsstille behovet for billig arbeidskraft på israelske bedrifter.

På turen skal vi møte opposisjonen innafor Histadrut, vi skal møte palestinske arbeidere på Israel-sida av Workers Crossing ved Tulkarem og være med dem på arbeidsplassene, vi skal møte Arab Workers Union i Nazareth og til slutt oppsummere sammen med New Unions.

I forberedelsene har vi mottatt en analyse av Histadrut fra 2011, skrevet av Wehbe Badarne, General Director, Arab Workers Union. Den er på engelsk, men ganske lett å lese. I artikkelen går det tydelig fram at Histadrut svikter totalt som fagbevegelse og de har et tvilsomt internt demokrati. Du finner den her: Arab Workers Union: Assessment of the Histadrut. By Wehbe Badarne, General Director, Arab Workers Union-Nazareth.

Her kan du lese avtalen mellom PGFTU og Histadrut i norsk oversettelse.

Flere artikler om Histadrut

Mer nyttig og lærerikt lesestoff om Histadrut og hvorfor norsk fagbevegelse bør boikotte:

Israels koloniale byggekloss – Klassekampen 4 mai 2013, av Peter M Johansen
Løpeseddel:  «Boikott Israel» – LO-kongressen 2013

Last ned «The Histadrut» a pamphlet from The Trade Union Friends of Palestine

Arkiv:

Trondheimkonferansen 2012 som samla nesten 600 deltakere, vedtok uttalelse om å bryte med Histadrut: Trondheimskonferansen 2012 – Uttalelse – Boikott Israel
Last  ned: Løpeseddel om Histadrut januar 2012
Last ned: Histadrut – artikkel
Last ned Palkom sin løpeseddel til LO-kongressen 2013
Last ned Artikler fra Gullbrand Giacobbe Helleberg og Roy Einar Nilsen om Faglig boikott av Histadrut
Last ned Artikkel i LO aktuelt om Bryt med Histadrut av Gulbrand Giacobbe Helleberg
Last ned Debattartikkel i Klassekampen om Histadrut

Opprop om G4S som bidrar til okkupasjonen : http://palestinakomiteen.no/opprop-fra-21-organisasjoner-g4s-bidrar-til-okkupasjonen-av-palestina/
Last ned : PGFTU reaffirms call for Boycott of Israel
Last ned: Palestinian trade union movement forms historic BDS coalition
Last ned: Innlegg  på LO-Kongressen av Roy Einar Nilsen – Sør Trøndelag NTF
Last ned «Summary LO Congress»