Arbeidstaker i Palestina

Denne sida inneholder stoff om arbeidsvilkår og arbeidsforhold for palestinske arbeidere i okkuperte områder og industrielle soner.

 

Industrial zones in Judea og Samaria
Engelsk artikkel som tilsvarer Riksrevisjonen, har på oppdrag fra Knesset gjort en undersøkelse og levert denne rapporten. I de industrielle sonene hersker det lovløse tilstander. Eierne gjør hva de vil. Myndighetene lar dem være i fred og stiller ikke krav til dem. De toer sine hender og løfter ikke en finger. Det som er problematisk for Israel er at drifta av sonene gir dem veldig dårlig rykte internasjonalt. Først og fremst på grunn av at Israel står fram som miljøkriminell – bedriftene sender forurensinger og kloakk rett ut, i lufta, i grunnen, i vassdraga.

 ILO-rapport: The situation of workers of the Occupied Arab Territories 2012

Hefte fra STOP the WALL: Education under Occopation

Artikkel av palestinsk blogger og journalist Ben Lorber: The daily ordeal of getting tol school in Hebron

Palestinian Trade Unions – an overview
Utgitt av Friedrich Ebert Stiftung (Buro Palestinensische Autonomiegebiete), en privat tysk non-profitt-organisasjon, med en sosialdemokratisk plattform Aktivitetene til fagbevegelsen i Palestina er alvorlig påvirket av den generelle situasjonen. Høy arbeidsledighet og fattigdom blant medlemmene av PGFTU har endret arbeidsområdet for føderasjonen. I stedenfor å organisere arbeidsplasser, konsentrerer fagforeningene seg  nå om sosiale spørsmål… …Formålet med denne håndboken er å kaste lys over historia, organisasjon og medlemskap i palestinske fagforeninger.

Palestinian Workers in Israeli West Bank Settlements

Employment of Palestinians Israel and the Settlements
Kav LaOved Workers HotLine (www.kavlaoved.org.il)  er en ideell frivillig israelsk organisasjon som har som formål å ivareta og beskytte rettighetene til vanskeligstilte arbeidstakere som f eks palestinere, fremmedarbeidere, nye innvandrere som er ansatt i Israel og av israelere i de okkuperte områdene. Kav LaOved  har lagd to rapporter om arbeidsforholda for palestinske arbeidere som ser seg nødt til å ta seg arbeid for okkupanten.

A video with Adam Hanieh on why trade unions should support BDS

Artikkel i Monthly Review av Adam Hanieh «Class Economy, and the Second Intifada»

Se gripende video fra Stop the Wall om et sjekkpunkt palestinske arbeidere må gjennom to ganger pr dag.

Israel og olje
av Erik Skare. Dette er ei innledning som ble holdt på et seminar for Palestinakomiteens Faglige Utvalg 05.10.2013.