Solidaritet med New Unions

Om Faglig Utvalgs/Workmates’ faglige solidaritetsarbeid

Arbeidsgruppa Workmates Norge-Palestina ble etablert i desember 2013 som ei frittstående gruppe av tidligere deltakere på studietur for å aktivisere deltakere etter studieturene. Vi opplevde at deltakere kom glødende hjem, men ikke fikk utløp for engasjementet sitt. Derfor hadde vi et sterkt ønske og et behov for å få i gang et faglig solidaritetsprosjekt. Målsettingen med prosjektet har vi nedfelt i en plattform for arbeidet. Sentralt er å initiere og oppfordre fagbevegelsen i Norge til samarbeidsprosjekter mellom fagforeninger og arbeidsfolk i Palestina og Norge. Vi valgte Workmates som navn på gruppa fordi det var beskrivende og dekkende for hva samarbeidet skulle handle om, og som var lett fattbart både på norsk og engelsk.

Hvordan vi jobber og hvordan vi definerer vårt faglige arbeid

Målet til FU og WM er å styrke kunnskapen og solidariteten med Palestina i den norske fagbevegelsen, Norges største masseorganisasjon, som det har vært siden vi starta opp i 2006: Bygge solidaritet gjennom identifisering med likesinnede, med palestinske workmates, ved å møte dem og lære dem å kjenne, stimulere til grunnplansaktivitet – fra fagbevegelse til fagbevegelse, skape faglig aktivisme og konkret solidaritetsarbeid, framfor å redusere solidaritetsarbeidet til å «rekke opp handa» og stemme på møter. Siden 2006 har FU systematisk bygd opp solidaritetsprosjektet ved å legge vekt på den virkeligheten som begge parter har felles og deler, nemlig arbeidsbetingelser i vid forstand og vilkår for faglig arbeid. Etter 9 års virksomhet mener vi at vi har tilstrekkelig kunnskap til at dette målet kan realiseres.

Gjennom dette arbeidet i fagbevegelsen vil vi bygge opinionen i Norge.

NU anerkjent som General Trade Union (New Unions recognized as General Trade Union)

Faglig solidaritet – men hvordan?

Bli kjent med en palestinsk fagforening – in the making

Faglig kamp i okkupert Palestina

Å drive med fagforeningsarbeid uten penger – er det mulig?
How can you run an effective Trade Union Confederation without training in Trade Union matters and without money? You can, but it is hard. Especially if you want to organize Palestinian rank and file workers in an independent grassroot movement, under occupation and colonization, without coherent and working labour legislation. Les mer her.

Arkiv:

Land Defense Coalition
New Union, Stop the Wall med flere organisasjoner er samlet under Land Defence Coalition – last ned brosjyre om LDC her.

Workmates Norge – Palestina – Årsrapport 2014
Det å være fagorganisert i Palestina er ikke det samme som å være fagorganisert i Norge Når vi hører historiene deres skjønner vi at det er store forskjeller. Men det er også likheter. Vi opplever at arbeidsfolks grunnleggende erfaringene er de samme som dem vi kjenner. Som vi har som overskrift over solidaritetsprosjektet vårt:

Arbeiderklassens kamp er den samme over hele verden. Bare tidspunkt i historia, sted og sosiale betingelser er forskjellige.

Faglig kamp under israelsk okkupasjon
Ei fortelling om folkelig og faglig standhaftighet og et solidaritetsprosjekt som tar form. Rapport fra solidaritetsbesøk hos New Unions 24. – 29. oktober 2014.

Streik nytter! Sjøl i okkupert Palestina!
Kamp for arbeidernes rettigheter i Tulkarem. Fortellinga om en vellykka streik overfor en israelsk arbeidsgiver i en industriell koloni i okkupert Palestina. Palestinas grasrot-, anti apartheid og Stop the Wall Campaign 22. april 2014.

Palestinske arbeidere under israelsk okkupasjon
Israels okkupasjon utarmer palestinsk økonomi, arbeidsliv og leveforhold. Den pågående koloniseringa av palestinsk land forvandler de allerede tøffe forholdene til et mareritt av ødeleggelse og fengsel. Økonomien lider sterkt og arbeidsledigheten har eksplodert. Siden september 2000 har over 432 fabrikker og 9735 små butikker og gateselgerboder blitt ødelagt mens Gazas industri har lidd fullstendig sammenbrudd på grunn av Israels angrep, bombing og ødeleggelse, og på grunn av beleiringen som fortsatt pågår. Her er en artikkel av Mohammed Blaidi (Abu Umar), president i New Unions, General Union of Workers Associations in the Food Industries and Agriculture.

Rapport fra undersøkelsestur 14. – 23. februar 2014
The Palestine New Federation of Trade Unions (NU) vokser og etablerer seg i stadig flere byer og bransjer. Les mer om en fagbevegelse som er sjølstendig, politisk uavhengig, bygger på grasrota – en fagbevegelse for og av arbeidere, som slåss for alle arbeideres rettigheter, enten de jobber i Palestina, i Israel, i koloniene eller de industrielle sonene.

I arbeid for okkupanten
Rapport fra studietur september 2012

Les også artikkel «Support New Union«