LO Norge ber Norske tog avvise tilbud fra CAF

I et brev av 19. november 2020 til Norske tog AS, gjør Landsorganisasjonen i Norge (LO) oppmerksom på at det baskisk-spanske selskapet CAF medvirker til Israels brudd på internasjonale konvensjoner og bidrar til å befeste okkupasjonen. LO uttaler følgende:

«LO vil med dette uttrykke en klar forventing til Norske Tog, om at selskapet avviser CAFs tilbud på bakgrunn av selskapets involvering i Israels folkerettsstridige aktiviteter på okkupert land.»

LO har sendt tilsvarende brev med krav til VY, Flytoget og Oslo Sporveier, som alle har inngått kontrakter med CAF og deres heleide Euromaint om leveranse av tog- og trikkemateriell, vedlikehold og annet, med opsjoner om flere oppdrag.

LO krever også at Statens Pensjonsfond Utland trekker seg ut av CAF, og skriver følgende til Norges Bank Investment Management:

«LO er gjort kjent med at Norges Bank/Statens Pensjonsfond Utland har investert drøyt 317 millioner kroner i CAF, og nesten 19 millioner kroner i den israelske samarbeidspartneren Shapir Engineering and Industry Ltd (tall fra september 2020). Shapir står på FNs liste over firmaer med lovstridig virksomhet i okkuperte palestinske områder.

CAF har fått kontrakten med å utvide og drive forstadsbanen som knytter de ulovlige israelske koloniene sammen med Vest-Jerusalem. Utvidelsene skjer på okkupert palestinsk land. CAF medvirker med dette til Israels brudd på internasjonale konvensjoner og bidrar til å befeste okkupasjonen.

LO har en forventing om at Statens pensjonsfond utland trekker seg ut av selskap som opererer på okkupert land i strid med folkeretten, i dette tilfelle Contrucciones Auxiliar De Ferrocarrilles(CAF) og Shapir Engineering and Industry Ltd.»

Les brevene fra LO om det baskiske selskapet Construcciones Auxiliar De Ferrocarrilles (CAF) og brudd på folkeretten, til: Flytoget- (CAF)Norske tog – (CAF)Norske Bank -(CAF)Sporveien- (CAF)Vygruppen – (CAF).

Nettavisen skriver 15. oktober om kontroversen rundt CAF når det gjelder nye Oslo-trikker.

Norske tog kan legge inn kostnaden for tapt omdømme ved å benytte en leverandør som deltar i brudd på Folkeretten. Det var dette Universitetet i Bergen gjorde da G4S tapte konkurransen om sikkerhetskontrakten: De hadde først det billigste anbudet, men falt ut da UiB beregnet kostnaden ved tapt omdømme.

Internasjonal kampanje mot CAF

Fagforeningene for de ansatte ved den spanske fabrikken til CAF protesterer mot at deres arbeidsgiver blir en brikke i den israelske okkupasjonen av Palestina og krever at de trekker seg ut. I Spania har 15 menneskerettighetsorganisasjoner bedt regjeringa om å ikke tillate CAF å delta i offentlige anbud. 15. desember blokkerte 20 israelske aktivister bygginga av Jerusalems bybane nær Gilo i Øst-Jerusalem. Prosjektet starta i 2002 med Veolia som utbygger. Selskapet trakk seg etter protester fra aktivister.

En internasjonal kampanje er i gang, med bred støtte fra Norge: 19 fagorganisasjoner og 14 andre organisasjoner har så langt sluttet seg til oppropet Boikott selskaper som skor seg på brudd på folkeretten i Palestina. Målet er å gjøre det politisk og økonomisk kostbart å delta i slike prosjekter.

DU KAN BIDRA. Få din organisasjon til å støtte oppropet. Her finner du oppropet, hvem som har støtta det, forslag til vedtak og løpesedler, og annen oppdatert informasjon.

Bybane for apartheid – bevegelsesfrihet bare for bosettere

Linja starter i den ulovlige bosettinga Neve Yakov og ble lagt tvers gjennom flyktningeleiren Shu’fat, der linja ble anlagt midt i hovedgata og skapte store problemer for lokal trafikk. Banen er bare for israelere.

Den passerer flere bosettinger før den går gjennom Issawiya, der den israelske hæren jevnlig raider, invaderer palestinernes hjem, arresterer folk uten siktelse og ødelegger boliger. Israel beleirer dette nabolaget ved å stenge inngangene.

På den sørlige enden av linja ligger bosettinga Gilo, bygd på stjålet land for å skille palestinere i Betlehem fra Jerusalem, som de var knyttet til økonomisk, kulturelt, sosialt og politisk – og for å annektere disse områdene som en del av Stor-Jerusalem.

Les mer på informasjonsark fra Faglig utvalg   til de som allerede har støtta oppropet.

Kart over området der banen bygges: De blå trekantene er ulovlige kolonier (bosettinger).

Kart over Stor-Jerusalem der bybanen skal gå
Publisert: 21. desember 2020