17. feb. i Sortland: Debattmøte «Veien til fred?»

Lørdag 17. februar kl. 14.00 – 16. 00
Blåboksen, Kulturfabrikken i Sortland
Arrangement med fokus på fredsarbeid.
Ingeborg Breines, FN-diplomat og forfatter – innleder ca 30 min.
Etter foredraget til Ingeborg Breines legges det opp til en styrt men åpen samtale om krig og fred med hovedvekt på Palestina, og hva vi på Sortland kan gjøre i den sammenheng.
Palestina/Israel og Ukraina/Russland – krigene har satt spørsmålet om krig og fred skarpt på dagsorden. Hvordan kan VI bry oss? Hvordan møte brudd på internasjonale avtaler? Hvordan skape fred? Hva med boikott, – hvordan forholde seg til FN-domstolen?
Arr. Sortland bibliotek