2. des. i Oslo: Utstillingen «The Lost Tapes of A Peoples’ Tribunal, 1982».

Åpning av utstillingen «The Lost Tapes of A Peoples’ Tribunal, 1982»:
2. desember, Kl: 14:00 Utstillingen står til 4. februar 2024
Fotogalleriet, Møllergata 34, 0179 Oslo.
Da kunstneren Ayman Alazraq flyttet til Oslo for halvannet tiår siden kom han ved en tilfeldighet over fem VHS-kassetter som til sammen hadde 15 timer med audiovisuelt materiale. Innholdet var fra høringer gjort i Oslo i 1982 for å vitne om de grusomme hendelsene i flyktningleirene Sabra og Shatila i Beirut i Libanon 16. til 18. september 1982. I ettertid har flere offisielle kilder bekreftet hendelsene som en massakre av palestinske flyktninger, og sjokkerte en hel verden synkront. Som en ung student forsøkte han å forstå hvorfor dokumentasjonen har vært etterlatt og ikke blitt arkivert i institusjonelle arkiver.
Hvorfor Oslo ble valgt som sted kan ses i lys av at Norge på den tiden hadde stasjonert mange leger og journalister i Libanon. Materialet demonstrerer også folks behov for å komme sammen i høringsform for å søke rettferdighet i et uavhengig rom og utenfor en enkel nasjonalstats jurisdiksjon. Presentasjonen av dette og tilhørende dokumenter som kunstneren har samlet rundt disse hendelsene gir komplekse innganger til frigjøringsbevegelser og kunstens og kulturens rolle i dannelsen av disse arkivene, som ellers er fragmenterte og står i fare for å gå tapt.
Materialet presenteres for første gang og er tilgjengelig for publikum for å gi kunnskap om betydningen av enkeltindivider som bærer frem historiens tyngde for fremtiden. Utstillingen sørger over de pågående kampene for tilværelsen og gir et åpent rom for diskusjon og refleksjon. Kunsten spiller en viktig rolle i disse sammenhengene, i forhandlinger og helbredelse, men også i minnet, selv når det synes umulig, som i den eskalerende volden vi igjen er vitne til i disse dager.
Dette er bakgrunnen for den kommende utstillingen titulert «The Lost Tapes of A Peoples’ Tribunal, 1982».