22. mai i Oslo: Arrangement Litteraturhuset «De ufrie»

Onsdag 22. mai kl. 19.00
Litteraturhuset i Oslo
Arrangement: Forfulgte forfattere og sensur/Persecuted authors and censorship
m/Yasemin Congar
I det siste har politiske angrep på høytstående forfattere blitt gitt mye oppmerksomhet. Mordforsøket på Salman Rushdie og bokmessen i Frankfurts kansellering av palestinske Adania Shibli vekket store reaksjoner verden over og startet debatter om ytringsfrihetens kår og den frie litteraturen.
Det snakkes mindre om at flere land bruker fengselsstraff som våpen mot forfattere og skribenter som tar til motmæle mot undertrykkende regimer. Tyrkia har lenge ligget i verdenstoppen for sitt antall fengslede forfattere og journalister, og trenden vokser hvor enn krig og konflikt danner et gunstig bakteppe.
Hvordan påvirkes individuelle forfattere av politisk forfølgelse? Hvilken effekt har den på de «frie» forfatterne, som ikke er direkte berørt?
I flere tiår har Yasemin Çongar vært en av Tyrkias mest markante journalister og motstemmer til det tyrkiske regimet. Siden 2016 har hun selv vært siktet for sitt journalistiske virke, og har måttet forsvare seg i retten for å unngå fengselsstraff.
I 2018 grunnla Çongar også Litteraturhuset Kıraathane i Istanbul, hvor hun var daglig leder frem til mars 2023. På Kıraathane, i tillegg til i sitt virke som oversetter og skribent, har Çongar synliggjort og løftet utfordringene som forfattere møter i dag.
Nå gjester Çongar Litteraturhuset med et filosofisk og personlig foredrag om frihet, kreativitet og litteraturens transenderende kraft.
Foredraget vil være på engelsk.
//
Lately, much attention has been given to political attacks on prestigious writers. The attempted murder of Salman Rushdie and the deplatforming of Adania Shibli at the Frankfurt Book Fair sparked international outrage and raised awareness of ongoing threats to individual writers today.
Far less attention is given to the fact that across the world, writers are prosecuted and jailed for their supposed dissidence to autocratic regimes. Turkey is among the world leaders in its number of jailed authors, a trend that increases wherever war and conflict can form a forgiving political climate.
What is the effect of political persecution on individual writers? And how does such a climate affect the writers who remain “free”?
For decades, Yasemin Çongar has been one of Turkey’s most renowned journalists and oppositional voices to the Turkish regime. Since 2016, she has herself been on trial for her journalism, and is still fighting a lengthy prison sentence.
In 2018, Çongar also founded the Kıraathane literature house in Istanbul, where she worked as director until March 2023. At Kıraathane, as well as through her work as a translator and writer, Çongar has helped raise awareness of the challenges faced by writers today.
Now, Çongar visits the House of Literature for a philosophical and personal lecture on freedom, creativity, and the transcendent power of literature.
The lecture will be in English