Landsmøte i Palestinakomiteen

Vel møtt til det 34. landsmøtet i Palestinakomiteen i Norge, som finner sted 25.-27.mars på Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo. 

Landsmøtet behandler prinsipielle saker vedrørende organisasjonen, som vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram. Øvrige organisatoriske saker og aktuelle politiske saker står også på dagsorden.

Lokallagene velger delegater til landsmøtet basert på antall medlemmer per 31.desember. Delegatene velges på lokallagenes årsmøte, som holdes innen utgangen av februar.

Alle medlemmer kan fremme saker for landsmøtet, enten via lokallaget eller landsstyret. Sakene må være sentralstyret i hende to måneder før avholdelse av landsmøtet.

Medlemmer får oversendt saksbilag ved forespørsel, og har adgang til landsmøtet hvis de har betalt kontingent for 2022.