Faglig utvalg

Takk for bidrag! Palestinakomiteens faglige utvalg er helt avhengig av økonomiske bidrag fra foreninger, klubber og enkeltpersoner i vårt arbeid for økt støtte til palestinerne i norsk fagbevegelse. I ei tid når den brutale okkupasjonen stadig hardner til er kunnskap om forholda viktig å få ut til folk. Alle bidrag, store som små, er kjærkomne i dette arbeidet.
Kontonummeret er 0539 16 76617.

Palestinakomiteens Faglige Utvalg vil støtte nåværende og nye initiativ fra LO og fagbevegelsen.Vi vil også utarbeide planer og ta egne initiativ, og best mulig innrette arbeidet vårt mot grunnplanet. Du kan lese mer mer om oss i presentasjonene nedenfor.

Last ned presentasjon av Faglig Utvalg
Last ned oppdatert hefte: Internasjonal solidaritet

 

– Last ned Palkoms løpeseddel til LO-kongressen 2013
Last ned Faglig Utvalgs årsrapport for 2012
Download the Annual Report 2012 from Trade Union Section of Palestine Committee of Norway
Last ned Faglig Utvalg sin årsrapport for 2013
Dowload the Annual Report 2013 from Trade Union Section of Palestine Committee of Norway

Kontaktinformasjon:

Palestinakomiteens Faglige utvalg
Petter Thoresen, leder
E-post: fagligutvalg@palestinakomiteen.no
Kontonr. 0539 16 76617 (støtte til faglig arbeid)