Palestinske arbeidere

Her kan du lese om arbeidsvilkår og arbeidsforhold for palestinske arbeidere i okkuperte områder og industrielle soner.

Industrial zones in Judea og Samaria
(last ned rapport som pdf). Det israelske organet som tilsvarer Riksrevisjonen har på oppdrag fra Knesset levert en rapport på bakgrunn av en undersøkelse. I rapporten går det fram at det hersker lovløse tilstander i de industrielle sonene. Eierne gjør hva de vil. Myndighetene lar dem være i fred og stiller ingen krav. De toer sine hender og løfter ikke en finger. Det eneste problematiske for Israel er at aktivitetene i sonene gir landet veldig dårlig rykte internasjonalt. Først og fremst er dette fordi Israel står fram som miljøkriminell – bedriftene sender forurensing og kloakk rett ut – i lufta, i grunnen, i vassdraga.

Wac-Ma’an og Kav LaOved krever at israelske Histadrut slutter å trekke tvungen fagforeningsavgift fra lønna til palestinske arbeidere (artikkel på engelsk av Wac-Ma’an 12.09.2019).

Arkiv:

 ILO-rapport: The situation of workers of the Occupied Arab Territories 2012

Hefte fra Stop the Wall: Education under Occupation

Artikkel av palestinsk blogger og journalist Ben Lorber: The daily ordeal of getting to school in Hebron

Palestinian Trade Unions – an overview (last ned pdf) – Håndbok utgitt i 2009 av Friedrich Ebert Stiftung (Büro Palestinensische Autonomiegebiete), en privat tysk non-profit-organisasjon, med en sosialdemokratisk plattform. Aktivitetene til fagbevegelsen i Palestina er alvorlig påvirket av den generelle situasjonen. Høy arbeidsledighet og fattigdom blant medlemmene av PGFTU har endret arbeidsområdet for føderasjonen. I stedet for å organisere arbeidsplasser, konsentrerer fagforeningene seg nå om sosiale spørsmål. Formålet med håndboka er å kaste lys over historia, organisasjon og medlemskap i palestinske fagforeninger.

Palestinian Workers in Israeli West Bank Settlements (last ned pdf)

Employment of Palestinians Israel and the Settlements (last ned pdf)

Kav LaOved er en ideell frivillig israelsk organisasjon med formål å ivareta og beskytte rettighetene til vanskeligstilte arbeidstakere som f eks palestinere, fremmedarbeidere, nye innvandrere som er ansatt i Israel og av israelere i de okkuperte områdene. Kav LaOved driver blant annet en hjelpetelefon (Workers’ Hotline) og har lagd en rekke rapporter om arbeidsforholda for palestinske arbeidere som ser seg nødt til å arbeide for okkupanten.

A video with Adam Hanieh on why trade unions should support BDS

Artikkel i Monthly Review av Adam Hanieh «Class Economy, and the Second Intifada»

Se gripende video fra Stop the Wall om et sjekkpunkt palestinske arbeidere må gjennom to ganger pr dag.

Israel og olje
av Erik Skare. Dette er ei innledning som ble holdt på et seminar for Palestinakomiteens Faglige Utvalg 05.10.2013.