Making Women Visible

Det første kurset, Tulkarem, mars 2018.

Making Women Visible – et kvinnefaglig kurs i regi av Faglig utvalg. Making Women Visible er et solidaritetsprosjekt som  bygger solidaritet over landegrenser og bidrar til en sterkere faglig kvinneorganisering i Palestina.

Kontakt med kvinnelige fagforeningsaktivister i Palestina, lang erfaring med kvinneorganisering i Norge og internasjonalt og et stort engasjement for Palestina gjorde det mulig å etablere prosjektet Making Women Visible. Etter Faglig utvalgs studietur i 2017 ønsket norske aktivister å gjøre noe for, og sammen med, kvinner i fagforeninga New Unions (NU) i byen Tulkarem på Vestbredden. New Unions har egen kvinneorganisering og tallfesta mål om kvinnelig representasjon på alle nivåer. I 2019 har NUs ungdomsorganisasjon kvinnelig leder.

Making Women Visible bygger selvtillit gjennom konkret arbeid med aktivisme. Slik bidrar prosjektet til å fremme kvinner i fagbevegelsen. I mars 2018 ble første kurs gjennomført i samarbeid med New Unions i Tulkarem, og ett år seinere for andre gang. Kurset gjennomføres over 3-4 dager i Palestina og består av praktiske øvelser i å holde innledninger, planlegge og lede møter og aksjoner, organisere motstand mot hersketeknikker og jobbe med egne utfordringer.

I kurset deltar palestinske og norske kvinner på likefot. Der deles historia til kvinnene i den palestinske og den norske fagbevegelsen og kvinners rettigheter i arbeidslivet. Mellom 15 og 20 palestinske kvinner har deltatt på hvert kurs, sammen med en mindre gruppe norske deltakere. I dette rommet er deltakerne først og fremst kvinner som deler felles erfaringer.

Som en følge av kursene forteller New Unions at flere kvinner organiserer seg, og at de vil være med på kurset. Kursdeltakerne melder om at de har organisert motstanden sin, de støtter hverandre, er blitt bedre forhandlere og tar oftere ordet i forsamlinger og på møter. De norske deltakerne har lært mye om styrke, mot og utholdenhet – og har fått bred kunnskap om palestinske forhold. Det er plass til flere norske kvinner.

Bli med i solidaritetsarbeidet!

Hva kan du gjøre?

« Invitere oss til å komme og fortelle om prosjektet Making Women Visible

« Ta kontakt med oss for å få mer informasjon

« Bli med i prosjektet. Vi ønsker at mange engasjerer seg

« Få fagforeninga eller organisasjonen din til å støtte prosjektet økonomisk

Økonomisk støtte:

VIPPS 814454  merk «kvinneprosjekt»

 

Pengene går i sin helhet til gjennomføring av kurset, reisestøtte til de palestinske deltakerne og tolk til kurset, da få av de palestinske deltakerne kan engelsk. Palestinske kvinner har heller ikke egne midler, og prosjektet må dekke kursutgiftene.

Ta kontakt!

makingwomenvisible@365.oslomet.no