Om Palestinakomiteen i Norge

Logo-PalastinakomHvem er vi?
Palestinakomiteen i Norge ble stiftet i 1969 og er en uavhengig og landsomfattende solidaritetsorganisasjon som arbeider for å spre kunnskap om situasjonen i Palestina og for å påvirke den norske opinionen. Ved å ta del i den offentlige debatten ønsker vi å øke forståelsen og kunnskapen om forholdene i de okkuperte palestinske områdene og staten Israel.

Palestinakomiteen har lokallag i alle de store byene og flere tettsteder i Norge. Finn ditt lokallag her eller send en e-post til: sekretariat@palestinakomiteen.no

En god måte å forstå situasjonen i Palestina på, er å reise dit og se med egne øyne hva som skjer. Sammen med reisebyrået Al Quds AS arrangerer Palestinakomiteen studieturer til Palestina, men også til andre land i Midtøsten. Palestinakomiteens Faglige Utvalg arrangerer faglige studieturer og legger disse opp i samarbeid med deltakerne. Les mer om våre faglige studieturer her.

Palestinakomiteen i Norge:

  • Støtter det palestinske folkets frigjøringskamp
  • Støtter opprettelsen av en demokratisk stat i Palestina med like rettigheter for alle
  • Støtter alle palestinske flyktningers rett til å vende tilbake i tråd med FN-resolusjonen 194

Prinsipprogrammet kan lastes ned i sin helhet her.

Solidaritetsarbeid
Palestinakomiteen har siden 1976 sendt solidaritetsarbeidere til Midtøsten. Solidaritetsarbeidet vårt skiller seg fra humanitær hjelp ved at vi tar stilling i konflikten. I dag er det deg som trenger støtte, i morgen meg. Vi driver internasjonalt solidaritetsarbeid fordi den globale kampen mot undertrykking og utbytting også er vår kamp. Solidaritetsarbeid er støtte til andres kamp. Palestinerne har rett til å skaffe seg maten de trenger, løse helseproblemene sine, styre sin egen økonomi, rett til å velge sine egne ledere og retten til en fri og uavhengig stat. Vi støtter dem i kampen for denne retten. Det betyr først og fremst støtte til kampen mot okkupasjonen og til alt som kan tjene den kampen.

I dag sender vi solidaritetsarbeidere til Libanon og Vestbredden i det okkuperte Palestina. Vil du reise som solidaritetsarbeider? For mer informasjon og søknad, les mer her.

Bli medlem. Støtt vårt solidaritetsarbeid!
Ved å melde deg inn i Palestinakomiteen, støtter du Palestinakomiteens solidaritetsarbeid for det palestinske folket. Innmeldingsblankett og informasjon om medlemskontingent, les mer her.

Vårt arbeid er vesentlig basert på bidrag fra enkeltpersoner. Støtt vårt arbeid økonomisk og les mer om våre solidaritetsprosjekt her.

Les også om Palestinakomiteens historie her.