Presse

Leder Line Khateeb
E-post: leder@palestinakomiteen.no
Tlf. mobil +47 950 90 938

Organisasjonssekretær Line Snekvik
E-post: sekretariat@palestinakomiteen.no
Tlf. mobil: +47 959 69 874