Apartheid, okkupasjon og kolonisering må sanksjoneres!

Uttalelse fra det 34. landsmøtet til Palestinakomiteen i Norge, 25.-27.mars 2022

Når alt annet er prøvd! Når diskusjoner, henstillinger og avtaler ikke har ført frem, er sanksjoner eneste riktige svar på israelske myndigheters brudd på folkeretten.

Amnesty International publiserte 1. februar en rapport som konkluderte med at israelske myndigheter driver apartheid og forbrytelser mot menneskeheten. Den systematiske diskrimineringen av palestinere innebærer omfattende beslagleggelser av palestinsk land og eiendom, drap, tortur, tvangsforflyttinger og drastiske begrensninger av palestinernes bevegelsesfrihet.

Nylig besøkte utenriksminister Annicken Huitfeldt Palestina og Israel. Hun oppfordrer israelere og palestinere til å forhandle om en to-statsløsning, men nevnte ikke de alvorlige folkerettsbruddene okkupasjonsmakten og apartheidstaten Israel har ansvaret for. Det er 55 år siden Israel okkuperte Vestbredden, Gazastripen og Øst-Jerusalem. Siden da har stadig nye kolonier blitt bygget på palestinsk land og palestinerne blir fordrevet. Amnesty International, Human Rights Watch, palestinske rettighetsorganisasjoner og FNs rapportør for menneskerettssituasjonen i Palestina dokumentere at Israel er skyldige i apartheid.

Amnesty anbefaler både våpenembargo og sanksjoner mot de ansvarlige i Israel. Den Ap-ledede regjeringen vurderer en merkeordning for varer fra koloniene på okkupert palestinsk land og vil utarbeide en anbefaling til norsk næringsliv om fraråding av økonomisk samkvem som støtter opp om koloniene og andre folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i det okkuperte Palestina. Dette er puslete handling ovenfor en kynisk okkupant! 

Palestinakomiteen mener det er på tide at Norge etterlever politikken de fremmet når de tok sete i sikkerhetsrådet og regjeringsplattformen hvor det står at Norge skal bidra til sterkt internasjonalt samarbeid og en verdensorden basert på folkeretten. Oljefondet må trekke sine investeringer ut fra israelske selskaper på samme måte som de nå trekker seg ut av Russland. Brudd på folkeretten og menneskerettighetene kan ikke håndteres vilkårlig.