Carmel Agrexco konkurs. En seier for boikottbevegelsen!

Uttalelse fra Landsstyremøte 2. oktober 2011
Carmel Agrexco er en sentral aktør som opererer i stor skala på okkupert palestinsk land. Den internasjonale BDS-bevegelsen (boikott, deinvesteringer og sanksjoner) har i lang tid ført en effektiv kampanje mot selskapet. Dette arbeidet bærer nå frukter. Carmel Agrexco ble i august begjært konkurs, og internasjonale selskaper vegrer seg for å legge inn bud på et selskap med boikottbevegelsen på nakken.
Carmel Agrexco har blitt et symbol på israelsk okkupasjonsindustri. Dette skyldes særlig den aktive deltakelsen i den ulovlige israelske jordbruksindustrien på Vestbredden der bl.a. FN og Redd Barna har dokumentert grove brudd på menneskerettighetene. Barnearbeid, fagforeningsnekt og generelt umenneskelige forhold for palestinerne i Jordandalen er bare noen av eksemplene som følger i kjølvannet av bosetningsindustrien Carmel Agrexco profitterer på.
I Norge har mange aktivister bidratt til Carmel Agrexcos fall med aksjoner og kampanjer mot de norske importørene av produkter fra okkupasjonsindustrien, Bama og Coop.
Palestinakomiteen i Norge ber Bama og Coop om straks å stanse all handel med israelske selskaper som opererer på okkupert palestinsk land.