Hev blokaden av Gaza!

Uttalelse fra Palestinakomiteen i Norge sitt 33. ordinære landsmøte 19.-20.september 2020

Blokaden av Gaza påfører befolkningen der store påkjenninger. Det er strøm kun noen timer daglig, det er vanskelig å få helsetjenester og sykehusene, som også er strømløse i perioder, har lite å tilby innbyggerne.

Gaza har fram til nå hatt få tilfelle av Covid 19, men de siste ukene har det vært alvorlige utbrudd og en regner med at det pr dato er over 2000 smittede i et område der det knapt med mat, der sanitærsystemet har brutt sammen og hundrevis av familier ikke har hus etter den omfattende israelske bombingen. Det er få eller ingen tegn til at Israel vil lette noe særlig på blokaden. Det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet hadde nylig en artikkel som uttrykte stor bekymring for Gaza på grunn av blokaden.

Det er ingen tvil om at det som skjer er en kollektiv avstraffelse av sivilbefolkningen og i strid med folkeretten. Den norske regjeringa har i liten grad gjort noe for å konfrontere Israel. Tvert imot, da den israelske marinen kapret den norske båten al Awda i internasjonalt farvann da båten var på vei til Gaza med bl.a. sanitærutstyr, unnlot Norge å protestere. Til tross for at angrep på et norsk fartøy er å anse som angrep på norsk territorium.

Palestinakomiteen krever at Norge legger ytterligere press på Israel for å heve den folkerettsstridige blokaden av Gaza.