Nei til normalisering

Uttalelse fra Palestinakomiteen i Norge sitt 33. ordinære landsmøte 19.-20.september 2020

15.september 2020 signerte Israel fredsavtaler med gulfstatene Bahrain og De Forente Arabiske Emirater. Emiratenes forutsetning for å inngå en fredsavtale er at Israel stanser sin planlagte annektering av Palestina, men de sier ikke noe om Israels okkupasjon av palestinsk land. Annektering vil bare være en juridisk formalisering av en realitet som allerede er etablert på bakken gjennom mer enn 50 år med militær okkupasjon og kolonisering.

Avtalen mellom landene, som ikke har vært i krig med hverandre, innebærer en normalisering av forholdet til Israel gjennom opprettelse av diplomatiske forbindelser og tilrettelegging for handel, turisme og kulturutveksling.

Dette bryter med det arabiske fredsinitiativet fra 2002 som sier at normalisering av forholdet til Israel kun kan skje dersom: 1. De trekker seg tilbake fra okkuperte områder. 2. Man finner en rettferdig løsning på palestinske flyktningers rett til retur og 3. at Israel godtar en uavhengig palestinsk stat med Øst-Jerusalem som hovedstad. 

De arabiske landenes opphevelse av boikotten av Israel fratar palestinerne et viktig forhandlingskort i kampen for å fri seg fra okkupasjon og er et svik mot det palestinske folk.

Avtalene fremmer ikke fred, de fremmer undertrykking og bidrar til normalisering og opprettholdelse av Israel som en okkupasjonsmakt.

Disse avtalene kommer i kjølvannet av Trumps «Deal of the Century», en ensidige «fredsplan» for palestinerne, utarbeidet av USA og Israel, uten å involvere palestinerne.

Trumps «fredsplan» gav grønt lys annektering og da Netanyahu varslet annektering av store deler av Vestbredden skapte det sterke reaksjoner internasjonalt. En rekke land kom med fordømmelser og flere EU-land gjorde vedtak om økonomiske og diplomatiske sanksjoner mot Israel dersom de gjennomførte annekteringen.

Palestinakomiteen i Norge er redd solidariteten med det palestinske folket pulveriseres ettersom USA utvider og befester sin innflytelse i Midtøsten gjennom geopolitiske allianser.

Palestinakomiteen i Norge krever:

  • at norske myndigheter er tydelige på at annektering av palestinsk land, som er et brudd på folkeretten, vil bli fulgt opp av sanksjoner mot Israel.
  • at norske myndigheter krever at palestinerne må være en part i alle samtaler som omhandler palestinernes situasjon.
  • at Norge anerkjenner Palestina som stat, og på den måten gir dem en sterkere status i forhandlinger om sin egen fremtid