Norske medier må formidle virkeligheten fra Palestina

Uttalelse fra det 33. ordinære landsmøtet til Palestinakomiteen i Norge, 19.-20.september 2020

Alle som følger situasjonen i Gaza og på Vestbredden kan observere den økende israelske undertrykkinga av den palestinske befolkningen. Både blant israelske politikere og i det israelske samfunnet er det en sterk økning av rasistiske og fiendtlige holdninger som i sin tur igjen fører til denne eskalerende undertrykkinga.

Norske medier formidler lite av denne farlige utviklinga, særlig formidles det knapt noe om den palestinske hverdagen. Fra Gaza kommer det med ujevne mellomrom meldinger om rakettangrep, da forstått som at Israel har svart på rakettangrep og kildene er alltid israelske, når NRK formidler slike nyheter referer de alltid til israelske militære kilder, man bruker konsekvent ikke palestinske. Denne dels manglende og dels forvridde formidlingen fra norske medier gjør at offentligheten ikke får del i den virkeligheten som skjer i Palestina.

Palestinakomitéen i Norge ber NRK og andre norske medier om å bidra med etterrettelig formidling av Israels undertrykkelse og voldsbruk mot den palestinske sivilbefolkningen. Palestinakomiteen etterlyser også et kritisk medieblikk på regjerings uforbeholdne støtte til staten Israel, som nedfelt i regjeringsplattformen.