Takk til alle som bidrar i kampen for palestinernes fremtid

Uttalelse fra Palestinakomiteens landsstyre høsten 2022

Det palestinske sivilsamfunnet er under angrep. Palestinske organisasjoner som daglig rapporterer om okkupantmaktens overgrep, er utsatt for terroranklager. Israelske og internasjonale organisasjoner blir jevnlig beskyldt for å være antisemittiske og deres handlingsrom blir stadig redusert. Journalister angripes stadig oftere mens de rapporterer fra området.

Derfor er det utrolig viktig at norske organisasjoner bidrar til at rapporter om situasjonen kommer i norske nyhetsmedia. Fagforbundet og Norsk Folkehjelps Palestina-ambassadører var nylig på en reise til de okkuperte områdene. De returnerte med ferske inntrykk og deres rapporter spres nå i organisasjonene. LO-kongressen har vedtatt en boikott av Israel. Palestina var også på dagsorden under Fagforbundets landsmøte denne uken.

Den norske kirke arrangerte i forrige uke den årlige «Kirkeuka for fred i Palestina». Gjennom disse landsdekkende arrangementene settes det lys både på situasjonen for kristne og muslimer som lever under israelsk okkupasjon. KFUM-KFUK Global er sterkt involvert i solidaritetsarbeid både på Vestbredden og Gaza, og driver utstrakt informasjonsarbeid i Norge.

Forsvar Folkeretten, som er et initiativ fra norske jurister, setter jevnlig søkelys på norske myndigheters unnfallenhet i forhold til Israels vedvarende og alvorlige folkerettsbrudd.

Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Flyktninghjelpen er organisasjoner som legger ned en stor innsats for å sikre palestinernes hverdag.

En rekke andre små og store organisasjoner, vennskapsbyer og enkeltpersoner bidrar til at sivilsamfunn og politikere får innsikt i og personlige opplevelser av livet i palestinske områder og å sette søkelys på og avhjelpe palestinernes situasjon.

Det palestinske samfunnet trenger all den støtte det kan få i en periode der verdenssamfunnet generelt virker å være mere opptatt av andre hendelser. Palestinerne selv føler at de er i ferd med å bli glemt. Da er det viktig at vi i fellesskap står opp og sørger for at palestinerne ikke blir glemt.

Palestinakomiteen retter en stor takk til alle som bidrar. Sammen står vi sterkere.