Vedtekter

Vedtekter for Palestinakomiteen i Norge

Vedtektene kan leses i sin helhet her (vedtatt på det 19. landsmøtet mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012 og på Det 30. ordinære landsmøtet mars 2014, Det 31. landsmøtet mars 2016, det 32. landsmøtet mars 2018, det 33. landsmøtet september 2020, det 34. landsmøtet mars 2022 og det 35. landsmøtet april 2024).