AKULBI

Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel – AKULBI – har ansvar for å lede og utvikle Palestinakomiteens arbeid med akademisk og kulturell boikott av staten Israel. AKULBI arbeider sjølstendig innenfor dette området i samråd med landsstyret og sentralstyret i Palestinakomiteen.

Kontakt AKULBI:

Kirsti Aarseth: 976 89 479, e-post: akulbi@palestinakomiteen.no

Ebba Wergeland: 900 70 732, e-post: ebba-we@online.no