BDS-utvalget

BDS-utvalget (boikott, desinvesteringer, sanksjoner av Israel) er et fast utvalg i Palestinakomiteen og arbeider for økonomisk, faglig, akademisk og kulturell boikott av staten Israel. Hovedoppgaven er å legge til rette for at organisasjonen skal kunne drive konkrete, effektive og resultatorienterte boikottkampanjer mot norsk og internasjonal virksomhet som bidrar til den israelske okkupasjonen. Dette innebærer å samle og systematisere bakgrunnsmateriale og informasjonsmateriell, skolere organisasjonen i argumentasjon og koordinere aktivitetene. Arbeidet går også ut på å videreføre de initiativ som kommer fra det palestinske samfunnet gjennom BDS-kampanjen.

Kontakt:
Leder av BDS-utvalget, Kjell Stephansen: bds@palestinakomiteen.no

Relaterte lenker:
Akademisk og kulturell boikott av staten Israel (Akulbi)
www.akulbi.no