Redaksjon webside

Ansvarlig redaktør:
Leder av Palestinakomiteen i Norge, Line Khateeb, e-post: leder@palestinakomiteen.no

Redaksjonssekretær:
Line Snekvik, e-post: sekretariat@palestinakomiteen.no