« Tilbake til Lokallagene

Bergen

Beskrivelse:

Styret i Palestinakomiteen i Bergen:
Thomas Høiseth, styreleder
E-post: bergen@palestinakomiteen.no
Tlf: 95936985

Øvrige styremedlemmer:

Åse Vaksinen Sælensminde, kasserer og nestleder
Marlin Haarstad, sekretær
Morten Heszlein, styremedlem
Johanne Marie Sletten, styremedlem
Oliver Malmström, styremedlem
Atle Wedaa, varamedlem.

Støtte til studietur

Kriterium for tildeling av stipend er som følgjer:

• Palkom Bergen gjev støtte til ungdom mellom 17 og 27 frå Hordaland og Sogn & Fjordane som vil delta på tur arrangert av Palestinakomiteen.
• Støtte blir vurdert på grunnlag av skriftleg søknad som opplyser litt om kvifor søkar ønskjer å reise til Palestina.
• Dersom søkar og søkjer reisestøtte andre stader, ber vi om at det vert opplyst om dette.
• Størrelse på støtte vil verte vurdert i kvart enkelt tilfelle.

Søknad sendas til bergen@palestinakomiteen.no.Tidligere aktiviteter i Bergen

Lokallagene

« Tilbake til Lokallagene

Bergen

Beskrivelse:

Styret i Palestinakomiteen i Bergen:
Thomas Høiseth, styreleder
E-post: bergen@palestinakomiteen.no
Tlf: 95936985

Øvrige styremedlemmer:

Åse Vaksinen Sælensminde, kasserer og nestleder
Marlin Haarstad, sekretær
Morten Heszlein, styremedlem
Johanne Marie Sletten, styremedlem
Oliver Malmström, styremedlem
Atle Wedaa, varamedlem.

Støtte til studietur

Kriterium for tildeling av stipend er som følgjer:

• Palkom Bergen gjev støtte til ungdom mellom 17 og 27 frå Hordaland og Sogn & Fjordane som vil delta på tur arrangert av Palestinakomiteen.
• Støtte blir vurdert på grunnlag av skriftleg søknad som opplyser litt om kvifor søkar ønskjer å reise til Palestina.
• Dersom søkar og søkjer reisestøtte andre stader, ber vi om at det vert opplyst om dette.
• Størrelse på støtte vil verte vurdert i kvart enkelt tilfelle.

Søknad sendas til bergen@palestinakomiteen.no.