« Tilbake til Lokallagene

Bergen

Beskrivelse:

Styret i Palestinakomiteen Bergen:
Claus Møller, styreleder
Åse Vaksinen Sælensminde, nestleder og kasserer
Stine Gjesholm
Anne Åsheim
Ingrid Almquist Lien
Mona Khateeb
Jihad Al-Mahdi
Christian Emil Haugen
Varamedlemmer:
Morten Heszlein-Lossius
Hege Gotteberg Eide
Alexander Gram

Epost: bergen@palestinakomiteen.no
Telefon: 93645184

Støtte til studietur

Kriterium for tildeling av stipend er som følgjer:

• Palkom Bergen gjev støtte til ungdom mellom 17 og 27 frå Hordaland og Sogn & Fjordane som vil delta på tur arrangert av Palestinakomiteen.
• Støtte blir vurdert på grunnlag av skriftleg søknad som opplyser litt om kvifor søkar ønskjer å reise til Palestina.
• Dersom søkar og søkjer reisestøtte andre stader, ber vi om at det vert opplyst om dette.
• Størrelse på støtte vil verte vurdert i kvart enkelt tilfelle.

Søknad sendas til bergen@palestinakomiteen.no.Tidligere aktiviteter i Bergen

Lokallagene

« Tilbake til Lokallagene

Bergen

Beskrivelse:

Styret i Palestinakomiteen Bergen:
Claus Møller, styreleder
Åse Vaksinen Sælensminde, nestleder og kasserer
Stine Gjesholm
Anne Åsheim
Ingrid Almquist Lien
Mona Khateeb
Jihad Al-Mahdi
Christian Emil Haugen
Varamedlemmer:
Morten Heszlein-Lossius
Hege Gotteberg Eide
Alexander Gram

Epost: bergen@palestinakomiteen.no
Telefon: 93645184

Støtte til studietur

Kriterium for tildeling av stipend er som følgjer:

• Palkom Bergen gjev støtte til ungdom mellom 17 og 27 frå Hordaland og Sogn & Fjordane som vil delta på tur arrangert av Palestinakomiteen.
• Støtte blir vurdert på grunnlag av skriftleg søknad som opplyser litt om kvifor søkar ønskjer å reise til Palestina.
• Dersom søkar og søkjer reisestøtte andre stader, ber vi om at det vert opplyst om dette.
• Størrelse på støtte vil verte vurdert i kvart enkelt tilfelle.

Søknad sendas til bergen@palestinakomiteen.no.